Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μετά τη ρύθμιση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που
  • έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης ή
  • έρχονται από μετάθεση
να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00πμ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Απόφαση.

Συνημμένα:

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί κανένα οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν αίτηση.

Ενστάσεις επί των πινάκων γίνονται δεκτές επίσης μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015.
   ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, 11:00π.μ.