Το Συμβούλιο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Πρόεδρος: Ρόκος Κωνσταντίνος, ΠΕ02, Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου
2. Αντιπρόεδρος: Βουρλιώτης Εμμανουήλ, ΠΕ01, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Σάμου
3. Μέλος: Μιχαλούδη Ελπινίκη, ΠΕ09, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου 
4. Αιρετό Μέλος: Τσεσμελής Ευάγγελος, ΠΕ17.02, Διευθυντής ΕΠΑΛ Σάμου
5. Αιρετό Μέλος: Μποφίλιου Κανδία, ΠΕ04.02, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Μαραθοκάμπου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Σοφούλης Ιωάννης, ΠΕ19, Διευθυντής Γυμνασίου Καρλοβάσου
2. Ταμπαχανιώτης Δημήτριος, ΠΕ09, Διευθυντής ΕΠΑΛ Καρλοβάσου
3. Κόντη Ευτυχία, ΠΕ06, Διευθύντρια Γυμνασίου Πύργου
4. Βογιατζής Δημήτριος, ΠΕ11, εκπαιδευτικός 1ου Γυμνασίου Σάμου
5. Ρούσσος Ηλίας, ΠΕ01, εκπαιδευτικός Γυμνασίου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας

Γραμματεία:
Γραμματέας: Ντάλκος Λάμπρος, ΠΕ19
Αναπληρώτρια: Κατσίποδα Παναγιώτα, ΠΕ06
Τηλέφωνο: 22730-21341

Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου

Παλαιότερες Αποφάσεις Συγκρότησης: