Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης της κενής θέσης του υπεύθυνου ΕΚΦΕ Ν. Σάμου

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου και έχουν συνολική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται για τη θέση του υπεύθυνου ΕΚΦΕ. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΔΕ Σάμου από 03/10/2016 μέχρι και 07/10/2016 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 
            
         
           Συνημμένα: ΑπόφασηΤετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθύντριας του Γ/σιου - Λ.Τ Ραχών Ικαρίας.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΈΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Κατάθεση Αιτήσεων από Τρίτη 27-09-2016 έως και την Παρασκευή 30-09-2016

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υπεύθυνου/ης τομέα Ε.Κ., να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα στο Διευθυντή της εν λόγω σχετικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 20η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2016. 

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ.

Ανακοινοποιείται η απόφαση λόγω διόρθωσης στην τοποθέτηση της εκπαιδευτικού Φουτσιτζόγλου Α.

Συνημμένα: Απόφαση

Ανακοίνωση Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ -Λ.Τ ΡΑΧΩΝ μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ -Λ.Τ ΡΑΧΩΝ, μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Τρίτη 20/09/2016

Συνημμένα: Πίνακας Μοριοδότησης

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου, μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνονται τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων - τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση στην τοποθέτησης Αναπληρωτή εκπαιδευτικό

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων - τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου

Κατά την 26η /09-09-2016 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα  με τα αντικειμενικά μόρια

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας, Χρονοδιάγραμμα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΕΥΔΗΛΟΥ

Ανακοινώνεται η προσωρινή τοποθέτηση σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή παρέμειναν κενές του ΕΕΕΕΚ Ευδήλου από την Δ/νση Εκπ/σης Σάμου.

Συνημμένα:Απόφαση 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινωποιούνται οι διαθέσεις των κοινών ειδικοτήτων στην Α/θμια.

Παράταση των αιτήσεων στην Α/θμια έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.


Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών

Ο πιο πρόσφατος πίνακας λειτουργικών κενών για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη, 16.30μμ

Συνημμένα: Πίνακας λειτουργικών κενών 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Α/ΒΘΜΙΑΣας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας θα γίνει με κριτήριο την διάθεση σας σε σχολεία της Α/θμιας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθείτε σε σχολεία της Β/θμιας που θα είναι πλησιέστερα στα σχολεία της Α/μιας στα οποία θα διατεθείτε.


ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΑΜΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 οι οποίοι :
1. Διατέθηκαν με πλήρες ωράριο (ολική διάθεση) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια»
2. Διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια».

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ

Συγκροτείτε δομή (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1)

Συνημμένα: Απόφασηhttps://drive.google.com/file/d/0B4-xsRpK3RWKc2hGVVl2V1p3eGs/view?usp=sharing

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ενστάσεις επί τον προσωρινών τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές έως Πέμπτη 08-09-2016
και ώρα 12 .

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνται οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου - Β Φάση για τις ειδικότητες ΠΕ11, ΠΕ19/20 για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016-2017 - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών των υπολοίπων ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ15,ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ19/20  για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Α, Πίνακας Β