Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΑΜΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 οι οποίοι :
1. Διατέθηκαν με πλήρες ωράριο (ολική διάθεση) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια»
2. Διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια».