Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών

Ο πιο πρόσφατος πίνακας λειτουργικών κενών για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη, 16.30μμ

Συνημμένα: Πίνακας λειτουργικών κενών