Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Απόσπαση Εκπαιδευτικού στο ΕΕΕΕΚ Σάμου

Αποσπούμε την εκπαιδευτικό ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, κλ.ΠΕ19 του ΕΠΑΛ Καρλοβάσου στο ΕΕΕΕΚ Σάμου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Καθορισμός Οργανικών Κενών - Πρόσκληση για Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έρχονται από μετάθεση ή έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ή έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό μέχρι και την Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2014. ...

Συνημμένα: Απόφαση, Έντυπο οριστικής τοποθέτησης, Σχολεία ΠΥΣΔΕ Σάμου 

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ενημέρωση για Προσωρινή Τοποθέτηση εκπαιδευτικών


Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καλούνται να παρουσιαστούν προσωρινά στη Σχολική Μονάδα που είχαν τοποθετηθεί το προηγούμενο σχολικό έτος, αναμένοντας την προσωρινή τοποθέτησή τους για το έτος 2014-2015 από το ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Ανακοινοποίηση-Διευκρίνιση όσον αφορά αποσπασμένους και εκπαιδευτικούς που τελούν υπό άδεια.

Συνημμένα: Απόφαση, Σχολεία Τοποθέτησης