Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου, μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση