Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ

Συγκροτείτε δομή (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1)

Συνημμένα: Απόφασηhttps://drive.google.com/file/d/0B4-xsRpK3RWKc2hGVVl2V1p3eGs/view?usp=sharing