Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνονται τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση