Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης της κενής θέσης του υπεύθυνου ΕΚΦΕ Ν. Σάμου

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου και έχουν συνολική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται για τη θέση του υπεύθυνου ΕΚΦΕ. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΔΕ Σάμου από 03/10/2016 μέχρι και 07/10/2016 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 
            
         
           Συνημμένα: Απόφαση