Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών -Αποσπασεις εντος ΠΥΣΔΕ και απο αλλο ΠΥΣΔΕ- Λειτουργικά υπεράριθμοι-Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2019-2020 και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Διάθεση εκπαιδευτικού από Απόσπαση στην Α/θμια

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, η  διάθεση εκπαιδευτικών από Απόσπαση για την Α/θμια για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ΣΑΜΟΥ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 22-08-2019 με θέμα προσωρινές τοποθετήσεις-αποσπάσεις/αποσπάσεις εντός και συμπλήρωση ωραρίου.
η ηλεκτρονική αίτηση θα παραμείνει  ανοιχτεί έως και την Πέμπτη 22-08-2019 και ώρα 9 πμ.

Αναρτούνται λειτουργικά κενά όπως έχουν διαμορφωθεί έως τώρα, μετά τις τελευταίες αποσπάσεις. Σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμούν οι αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις Βιβλιοθήκες και στα ΓΑΚ.


Συνημμένα: Κενά


Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις με αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών  σε κενές οργανικές θέσεις μετά από εξέταση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.


Συνημμένα: Απόφαση  

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠ.ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου-Συμβούλιο Επιλογής η τοποθέτηση των Διευθυντών του Μουσικού Σχολείου Σάμου και του ΕΣΠ.ΕΠΑΛ Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση 

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Π ρ ο σ κ α λ ε ί


τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017 – 2020 και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 30 – 07 – 2019, Δήλωση ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Μουσικού Σχολείου Σάμου, ΕΣΠ.ΕΠΑΛ Σάμου και Γ/ΣΙΟ-Λ.Τ Ραχών για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με  την  τοποθέτηση και λήγει στις 31 – 07 – 2020. 

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά, με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων.
* Εκ παραδρομής υπολογίστηκε οργανικό κενό  ΠΕ05 στο Γ/σιο-Λ.Τ.Ραχών, το οποίο δεν ισχύει, λόγω κατοχής οργανικής από άλλον εκπ/κο.
** Το οργανικό κενό ΠΕ02 στο Μουσικό Γυμνάσιο Σάμου δίνεται μόνο με την διαδικασία των μεταθέσεων.
Υπενθυμίζουμε ότι
"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/96, τοποθετούνται σε οργανικές
θέσεις κρινόμενοι με βάση τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη
διάθεση των ΠΥΣΔΕ (οριστικές τοποθετήσεις), οι μετατιθέμενοι από περιοχή σε περιοχή
και οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής
μετάθεσης (βελτίωση θέσης). Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12
του άρθρου 15, οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησης τους
τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Επομένως,
δεν νοείται να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί
της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ"

Ενστάσεις, επί της πρότασης των τοποθετήσεων, μπορούν να υποβληθούν στη Δ/νση Δ.Ε. Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 26-07-2019 και ώρα 12:00.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Τοποθετήσεις υπεράριθμων - Οργανικά κενά - Δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης

Σας κοινοποιούμε τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών καθώς επίσης και τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων που καταρτίστηκαν με την αριθμ. 16η/19-07-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ ΣΑΜΟΥ κατά σχολείο και ειδικότητα/κλάδο, για το σχολικό έτος 2019-20, μετά τις ανωτέρω τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Στην ειδικότητα ΠΕ80 διεγράφη η το κενό στο ΓΕΛ Μαραθοκάμπου  λόγω λανθασμένου υπολογισμού.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών:
1) Οι μετατιθέμενοι στο ΠΥΣΔΕ ΣΆΜΟΥ.
2) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.
3) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους και έχουν χάσει την οργανική τους θέση.
4) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της αριθμ. πρωτ. 5721/19-07-2019 απόφασής μας, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικά κενά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996.
5) Όσοι εκπαιδευτικοί είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ και έχουν υποβάλει δήλωση οριστικής τοποθέτησης.
6) Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
εφόσον το επιθυμούν και μόνο αν υπάρχει κενό στην ειδικότητα στην οποία ανήκουν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανική θέση, μέχρι την Τρίτη 23-07-2019 και ώρα 14:00.
Οι δηλώσεις αυτές των εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (mail@dide.sam.sch.gr), αυτοπροσώπος ή στο Φαξ  της Διεύθυνσης στο 22730 81356.
Στη δήλωση προτίμησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώνουν όχι μόνο τα σχολεία που παρουσιάζουν κενά σύμφωνα με τον πίνακα κενών και πλεονασμάτων, αλλά και επιπλέον τα σχολεία στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κενά από τις βελτιώσεις. Είναι αυτονόητο ότι στις ειδικότητες που δεν υπάρχει κενό δεν πρέπει να υποβληθεί δήλωση.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ορίζεται μέχρι την Τρίτη 23-07-2019 και ώρα 12:00 πμ οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως, είτε στο fax της Διεύθυνσης 22730  81356. Δεν θα εξεταστούν ενστάσεις που θα παραληφθούν με αλληλογραφία μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προκειμένου οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά να γίνουν  συντομότερο δυνατό καλούνται οι εκπαιδευτικοία) oι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου 
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ * 
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση. 

*Λόγω ότι εκκρεμούν οι ανακοινώσεις των αποσπάσεων, δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά. 

Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019  και ώρα 13.00 μ.μ.


Διόρθωση του πίνακα με τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολικές μονάδες μετά τις ενστάσεις: ΑπόφασηΕνστάσεις επί του παραπάνω πίνακα των υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 10.00 μ.μ.ΣυνημμέναΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων 

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Ρύθμιση Οργανικής Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Τετάρτη 10 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00.


Ενστάσεις επί του πίνακα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 12-07-2019 και ώρα 14.00 μμ., με φαξ (2273081356) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.sam.sch.gr) απευθείας στην ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά Κενά

Εκ νέου διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την συνέχιση της διαδικασίας που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές και ανακοινώνει  τον πίνακα οργανικών υπεραριθμιών. 

Κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 76919/Ε2/16-05-2019 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το οποίο «… η διαδικασία τοποθετήσεων (κρίση και τοποθέτηση υπεραρίθμων, οριστικών τοποθετήσεων) και μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις)….θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), την ανάγκη καθορισμού οργανικών θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα νέα ωρολόγια προγράμματα…», το Συμβούλιο, με τη με αριθμό 14/06-06-2019 Πράξη του, συνέταξε εκ νέου πίνακες των κενών οργανικών θέσεων , λαμβάνοντας υπόψη του  το με αριθμό πρωτ. 77568/Δ2/16-05-2019 το οποίο αφορά στο νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και την εκτίμηση  των Διευθυντών των Γενικών Λυκείων για τα τμήματα ανά μάθημα επιλογής στην Α΄ και Γ΄ τάξη, τα τμήματα ανά ομάδα προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ τάξη , καθώς και τα τμήματα ξένων γλωσσών στην Α΄και Β΄ τάξη, όπως προβλέπεται να λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2019-2020 .  


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.


ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Τετάρτη 10 Ιουλίου μέχρι τη Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00.Ενστάσεις επί του πίνακα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 12-07-2019 και ώρα 14.00 μμ., με φαξ (2273081356) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.sam.sch.gr) απευθείας στην ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά Κενά


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ


         Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει ότι η διαδικασία της κρίσης και ρύθμισης της οργανικής υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών που είχε διακοπεί, σύμφωνα με το από 14-06-2019 e mail του Τμήματος Β΄της Δ/νσης Διοίκησης Εκ.π/κού Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994). Οι απαγορεύσεις δεν αφορούν μόνο στις τελικές πράξεις, αλλά και σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης. Επιπλέον, διαδικασίες σχετικές με υπηρεσιακές μεταβολές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται, ήτοι αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής (παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994).
        Ως εκ τούτου, μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για τις περαιτέρω ενέργειές του σχετικά με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών, ήτοι τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, την τοποθέτησή τους και στη συνέχεια την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν μετατεθεί από άλλη περιοχή, εκείνων που έχουν αιτηθεί μετάθεση εντός της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) και όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου,  καθώς και των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης καθώς και όσοι έρχονται από μετάθεση και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) έως την Τετάρτη 29-05-2019 και ώρα 13.00 μ.μ.


Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Οργανικά Κενά, Αίτηση

Πρόταση προς το ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ η πρόταση προς την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου,  για την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 έως την Τρίτη 21 Μάιου 2019  και ώρα 13.00 μ.μ.

ΣυνημμέναΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων 


Θα ακολουθήσει νέα διαδικασία χαρακτηρισμού υπεράριθμων εκπ/κων.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Ρύθμιση Οργανικής Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι τη Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 13.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά ΚενάΗ διαδικασία θα επαναληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη του, την με αριθμό πρωτ. 77568/Δ2/16-05-2019  (ΦΕΚ1790/τ,Β/21-05-2019) Υ.Α. η οποία αφορά στο νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και θα ζητηθούν από τους Δ/ντες νέα εκτίμηση τμημάτων της Γ' Λυκείου.