Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017-2018 - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ήταν τοποθετημένοι
μέχρι την ανακοίνωση των νέων τοποθετήσεων τους.

Από την ΔΔΕ Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Εγκύκλιος, ΟδηγίεςΦΕΚ, Υπεύθυνη Δήλωση, Αίτηση Υποδιευθυντή, Αίτηση Υπ. Τομέα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν ΔΔΕ Σάμου με την υπ' αριθμ. 130003/Ε2/31-07-2017
(ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ)-(ΦΕΚ 797/21-8-2017) Υ.Α για το σχολικό έτος 2017-2018.


Συνημμένα: Απόφαση

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Ο ΔΙΔΕ Σάμου:

Έχοντας υπόψη


τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν μετά και τις τελευταίες αποσπάσεις του ΥΠΠΕΘ στις 25-08-2017
καλεί τους εκπαιδευτικούς

 α) Οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου και  έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα  αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης (την περίοδο των μεταθέσεων)

β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση

γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 14.00.


            Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.
     

Για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σάμου, υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 


Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα: Λειτουργικά Κενά-Πλεονάσματα

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ

Συγκροτείτε δομή (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1).


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μη ολοκλήρωσης των αποσπάσεων Α' Φάσης κυρίως των ειδικοτήτων (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ) και Β' Φάσης, δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα λειτουργικά κενά. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να μην αποστέλλουν χειρόγραφες αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μετά από πρόσκληση του ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση (3 άτομα) με διάθεση της Ομάδας Φυσικής Αγωγή της ΔΔΕ Σάμου, από Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 14.00μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντη στο ΕΕΕΕΚ Ικαρίας και ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας και του ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 02/08/2017 έως και 04/08/2017 και ώρα 14μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση-Δήλωση προτίμησης