Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν ΔΔΕ Σάμου με την υπ' αριθμ. 130003/Ε2/31-07-2017
(ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ)-(ΦΕΚ 797/21-8-2017) Υ.Α για το σχολικό έτος 2017-2018.


Συνημμένα: Απόφαση