Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Εγκύκλιος, ΟδηγίεςΦΕΚ, Υπεύθυνη Δήλωση, Αίτηση Υποδιευθυντή, Αίτηση Υπ. Τομέα