Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μη ολοκλήρωσης των αποσπάσεων Α' Φάσης κυρίως των ειδικοτήτων (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ) και Β' Φάσης, δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα λειτουργικά κενά. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να μην αποστέλλουν χειρόγραφες αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μετά από πρόσκληση του ΠΥΣΔΕ Σάμου.