Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντη στο ΕΕΕΕΚ Ικαρίας και ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας και του ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 02/08/2017 έως και 04/08/2017 και ώρα 14μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση-Δήλωση προτίμησης