Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Καλούνται οι Διευθυντές/-ντριες που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σάμου την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 11:00.

Συνημμένα: Απόφαση