Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ο τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890/Β/2017), άρθρο 12, § (ε).

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου από σήμερα Τετάρτη 19-07-2017 έως την Παρασκευή 21-07-2017.Συνημμένα: Απόφαση, Τελικός Αξιολογικός Πίνακας