Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά να γίνουν το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τη με αριθμ. 100933/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα : «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής  χρονιάς », 

καλούνται οι εκπαιδευτικοία) oι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου 
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ * 
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση. 

Λόγω ότι εκκρεμούν οι ανακοινώσεις των αποσπάσεων, δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά. 


Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν. 


Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.


Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.


Καταλυτική ημερομηνία θα ανακοινωθεί με χρονοδιάγραμμα μετά την ανακοίνωση της Α' Φάσης των Αποσπάσεων από το ΥΠΠΕΘ.