Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Οριστικός πίνακας μορίων εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, ανακοινώθηκε ο οριστικός πίνακας μορίων των εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. 

Συνημμένα: Απόφαση, Οριστικός Πίνακας Μορίων

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Βογιατζή Δημήτριου, κλ.ΠΕ11

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Προσωρινός πίνακας μορίων εκπαιδευτικών που ζητούν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας μορίων των εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. Ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ακολουθήσει η ανάρτηση του οριστικού πίνακα μορίων.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Μορίων