Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ήταν τοποθετημένοι
μέχρι την ανακοίνωση των νέων τοποθετήσεων τους.

Από την ΔΔΕ Σάμου