Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΕΥΔΗΛΟΥ

Ανακοινώνεται η προσωρινή τοποθέτηση σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή παρέμειναν κενές του ΕΕΕΕΚ Ευδήλου από την Δ/νση Εκπ/σης Σάμου.

Συνημμένα:Απόφαση