Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 2015-2016. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2015-2016.

Συννημένα : Απόφαση, Πίνακας Α, Πίνακας Β