Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού που προσελήφθη με την 213044/Ε2/30-12-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση