Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση