Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθ/ντή-Διευθ/ντριας για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ραχών

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ραχών Ικαρίας.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 29/08/2016 έως 02/09/2016. Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Ν.4327/2015, Υ.Α.περι επιλογής Δ/ντων, Υπεύθυνη δήλωση