Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - Α' ΦΑΣΗ

Κατά την διάρκεια της ημέρας θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για τις εξής ειδικότητες : ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν την σχολική χρονιά 2015-2016.