Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00π.μ.
Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων