Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσληψη Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικού Έτους 2017-2018

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2