Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι διαθέσεις αναπληρωτών σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση