Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4452/2017.

Συνημμένα: Απόφαση