Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ.

Συνημμένα: Απόφαση