Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Σάμου

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση