Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοίνωση τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση