Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ορθή Επανάληψη-Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται ως ορθή επανάληψη η τοποθέτηση - διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορά τον κ. Αλεξίου και κ. Αφρουδάκη.

Συνημμένα: Απόφαση