Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05,ΠΕ11

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση