Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ανακοινώνεται από την ΔΔΕ Σάμου οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση