Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση για για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του  ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Τρίτη 19/09/2017 έως και Πέμπτη 20/09/2017 και ώρα 13.00 μμ.

   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Πρόσκληση ΑίτησηΕγκύκλιος, Νόμος 4473/2017Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση