Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) και Γ.Π. για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση