Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα: Απόφαση