Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Δίνετε παράταση έως την Τετάρτη για 23 Μαίου 2018 και ώρα 12 για τις αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση.