Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ρύθμιση οργανικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Δευτέρα 07 Μαΐου μέχρι τη Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική , Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά Κενά