Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ανάρτηση προτεινόμενης κατάταξης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Β/θμιας Σάμου. 

Κοινοποιούμε τον πίνακα προτεινόμενης κατάταξης στο πλαίσιο καλής πρακτικής προς ενημέρωση σας.Συνημμένα: Έγγραφο ΔΙΔΕ με οδηγίες, Πίνακας Κατάταξης