Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απο την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση