Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έρχονται από μετάθεση ή έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα μέχρι την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30πμ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Απόφαση.

Συνημμένα: Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων .

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

   ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, 10:30π.μ.