Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2014-2015, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή με fax μέχρι και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014.

Συνημμένα: Έντυπο απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ