Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη θέσης Διευθυντών του ΕΕΕΕΚ Σάμου, του Γυμνασίου Λ.Τ. Ραχών Ικαρίας και του Γυμνασίου Λ.Τ. Φούρνων


Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Σάμου προκηρύσσει τις κενές θέσεις Διευθυντών του ΕΕΕΕΚ Σάμου, του Γυμνασίου Λ.Τ. Ραχών Ικαρίας και του Γυμνασίου Λ.Τ. Φούρνων.

Συνημμένα: Προκήρυξη