Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ προτείνει την κατάληψη κενών οργανικών θέσεων σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς του ως εξής:

Συνημμένα: Απόφαση