Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Πρόεδρος: Ταμπαχανιώτης Δημήτριοσ, ΠΕ09, Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου
2. Αντιπρόεδρος: Δεμερτζή Ελπινικη, ΠΕ04.01, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου
3. Μέλος: Κόντη Ευτυχία, ΠΕ06, Εκπαιδευτικός ΓΕΛ Σάμου 
4. Αιρετό ΜέλοςΒογιατζής Δημήτριος, ΠΕ11, Εκπαιδευτικός της ΔΙΔΕ Σάμου
5. Αιρετό Μέλος:  Ξύδη Μαρία, ΠΕ6, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Σάμου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Μιχαλούδη Ελπινίκη, ΠΕ09, Διευθύντρια Εσπερινό ΕΠΑΛ Σάμου
2. Μαυρίδης Δήμος, ΠΕ02, Διευθυντής ΓΕΛ Ευδήλου
3. Χατζηιωαννίδου Πάτρα, ΠΕ04.04, Εκπαιδευτικός του ΓΕΛ Σάμου
4. Τσεσμελής Ευάγγελος, ΠΕ17.03, Διευθυντής του ΕΠΑΛ Σάμου
5. Δάμαλος Χρήστος, ΠΕ20, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Ευδήλου

Γραμματεία:
Γραμματέας: Πρασσά Δήμητρα, ΠΕ07
Αναπληρώτρια: Τσόπελα Δέσποινα, ΠΕ02 
Τηλέφωνο: 22730-21341 

Συνημμένα: Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου