Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμός Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται ο ορισμός των Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων ΕΠΑΛ 

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπ/κων για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2, Απόφαση 3, Απόφαση 4

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται ο ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 


Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

«Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Σάμου

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται ο ορισμός αναπληρωτή του Δ/ντη του ΕΕΕΕΚ Σάμου


Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση - διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2, Απόφαση 3, Απόφαση 4

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι διαθέσεις των μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2, Απόφαση 3, Απόφαση 4

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ -ΔΙΑΘΕΣΗ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η ανάκληση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ 


Συνημμένα: Απόφαση